Jean Hermens, Culitalia

Webwinkel

Newsletter

Activiteiten Kalender

Nieuwe producten

Momenteel geen nieuwe artikelen


PRIVACY VERKLARING

Privacy

Persoonlijke gegevens, die via deze website aan Culitalia worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor de verzending en facturering van de bestelde producten. De gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van Culitalia, wanneer de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.Copyright

Het Culitalia logo is een geregistreerd merk van Culitalia. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (beeld)merken en logo"s, zijn eigendom van of in licentie bij Culitalia en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag ook niet worden gebruikt voor privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden, door te sturen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Culitalia.

 

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Culitalia, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Culitalia is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

 

Aansprakelijkheid

Deze website biedt aan haar bezoekers informatie over haar producten en diensten. Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze site worden aan de informatie geen rechten ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefoute bevatten. Culitalia staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Culitalia is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en / of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze website en / of in de kaarten.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en / of aangepast. Culitalia behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Culitalia aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Culitalia dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of voor meer informatie

kunt u contact opnemen met ons:

 

Culitalia

Jean Hermens
Lindenlaan 26
6301 HB  Valkenburg aan de Geul

 

H: +31 (0)43 6010020

M: +31 (0)6 51388845

 

website: www.culitalia.nl

e-mail: info@culitalia.nl

 

Bankrekeningnummer: 1433.38.064 t.n.v. Culitalia

BTW-nummer:            NL091637090B01 (IVA)

KvK Maastricht:         50318748

SWIFT/BIC code:      RABONL2U         

IBAN nummer:           NL30RABO0143338064


HomeHome

Winkelwagen  

Uw winkelwagen bevat geen producten.
visa mastercard paypal

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen